Samarbeidspartnere

KriT er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo Kommune (prosjekteier) og Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning på OsloMet. Andre samarbeidspartnere er Norsk barnebokinstitutt, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og Norsk Rikskringkasting (NRK).

Norsk barnebokinstitutt (NBI) bidrar som sparringspartner i KriT med sin kompetanse på barnelitteratur og litterære samtaler. I tillegg er NBIs Bærekraftsbibliotek av særlig interesse for prosjektet. Bærekraftsbiblioteket er utviklet i samarbeid med andre barnelitterære aktører og består av boklister rettet mot barn i alderen 6-12 år som er relevant for bærekraftsmålene, samt undervisningsaktiviteter tilknyttet disse.

Skjermdump fra Bærekraftsbiblioteket (https://barnebokinstituttet.no/baerekraftsbiblioteket/)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) bidrar inn i KriT med perspektiver på flerkulturell opplæring. De har også en rekke nettressurser for flerkulturell undervisning som er aktuelle for prosjektet.

Skjermdump fra en av NAFOs nettressurser til bruk i barnehage og skole (https://
morsmal.no/)

Gjennom samarbeidet med redaksjonen i Supernytt på NRK skal vi i KriT utvikle nyhetssendinger for barn, der fokuset er på kritisk tenkning og temaer barn kan tenke kritisk om. Første temasending fra samarbeidet er publisert og der har vi har valgt å trekke frem to områder innen kritisk tenkning: å se en sak fra to sider og å skille mellom følelser og fakta. Sendingen kan ses her, og mer om tankene bak sendingen kan leses i dette blogginnlegget. Supernytt kan også følges på TikTok.

Temasending om Kritisk tenkning på Supernytt, 21 april 2021 (Skjermdump fra nrksuper.no)