Didaktiske tips

I de nye læreplanene (LK20) legges det opp til kritisk tenkning i alle fag på alle trinn. Dette representerer dermed en sentral utfordring for praksis. Et av målene til KriT-prosjektet er å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning på barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter. Under følger lenker til sider med didaktiske tips vi har utarbeidet på bakgrunn av tidligere forskning, erfaringer fra prosjektets datainnsamling og innledende analyser.

Før det hele begynner

Bildebøker som inngang til kritisk tenkning

Bilder som inngang til kritisk tenkning

Nyheter som inngang til kritisk tenkning

Problemstillinger om bærekraft som inngang til kritisk tenkning

Klasseromsdialog som fremmer kritisk tenkning

Språklig mangfold og kritisk tenkning