Undervisningsressurser

Nei! sa veslemonster (lenke)1-4BarnebokHvem bestemmer hva og hvordan en skal leke? Å se
ulike perspektiver, maktrelasjoner både i innhold og
bilder.
Bæ, bæ lure lam (lenke)1-4BarnebokEr det greit å lure noen om en kjeder seg, og hvordan
er det å bli lurt? Å se ulike perspektiver, rett og galt,
forstå situasjoner på forskjellige måter.
Johannes Jensen føler seg annerledes (lenke)1-4BarnebokHvordan er det å føle seg annerledes? Å sette seg inn i
andres situasjon, perspektivtaking og annerledeshet.
Pølsetjuven (lenke)2-4BarnebokHva gjør man når alle i familien er tyver, mens en selv
ikke vil stjele? Å se ulike perspektiver, etiske dilemmaer
og barns rettigheter.
Verden sa ja (lenke)2-4BarnebokHvordan har verden blitt som den er, og er all utvikling
til det bedre? Å se bærekraftperspektiv, finne
flere mulige svar der det ikke er tydelig fasit.
Vi fant en hatt / We found a hat (lenke)2-4BarnebokHva gjør man når man vil dele, men det ikke er nok til
alle? Å se motstridende perspektiver i et etisk dilemma,
finne løsninger i konflikter.
Huskereisa (lenke)2-7BarnebokHvordan er det å bli holdt utenfor leken, og hvorfor
stenger noen andre ute? Å se hvem som har makt til å
bestemme, og å sette seg inn i forskjellige perspektiver.
The Bee Book (lenke)3-7BarnebokHvorfor er biene viktig, og hva kan jeg gjøre for å
hjelpe til? Å se sammenhenger, bærekraft.
Når voksne bryter regler (lenke)3-5NyhetHvordan oppleves det når viktige voksne bryter regler?
Å se sammenhenger mellom en nyhet og å bryte
regler i eget liv, analogi, se en sak fra flere vinkler.
Plast (lenke)4-5NyhetHva trenger vi plast til, og når kan vi klare oss uten?
Å se ulike perspektiver på plast, som ressurs og
problem, bærekraft.
La ulven leve? (lenke)4-7NyhetHvorfor vil noen la ulven leve mens andre ikke vil ha
ulv i norsk natur? Å se ulike perspektiver.
Space X – Romturisme (lenke)6-7NyhetHvordan framstiller ulike kilder at «vanlige» folk får
dra ut i verdensrommet? Å se vinklinger bak nyheter,
rettferdighet og bærekraft.
Turister i verdensrommet (lenke)6-7NyhetEr det greit med turister i verdensrommet? Å se
hvordan kunnskap kan endre mening, faktabasert
argumentasjon.
Fiskeoppdrett (lenke)6-7NyhetHvilke fordeler og utfordringer bringer fiskeoppdrett
med seg? Å ta stilling til påstander og se ulike
perspektiver.
Lokalpolitikk (lenke)6-7NyhetHvem bestemmer når noe skal bygges, rives eller endres
i lokalmiljøet? Å se på maktstrukturer, vurdere
positive og negative sider ved endringer.
Utfordringer i verden (lenke)6-7NyhetDel 1: Hvilke tre av FNs bærekraftsmål mener elevene
er viktigst? Argumentasjon, bygge videre på andres
innspill for utvidet forståelse.

Del 2: Hva er fordeler og ulemper med plast? Å se en
sak fra ulike vinkler.

Del 3: Å se sammenhenger og vurdere bærekrafts-
problematikker fra ulike perspektiver.