Fiskeoppdrett

Hvilke fordeler og utfordringer bringer fiskeoppdrett med seg? I dette undervisningsopplegget jobber elevene med å ta stilling til påstander og se ulike perspektiver.


Last ned PDF


Ressurser

Tekst om fiskeoppdrett

Klipp fra NRK Super

Store Norske leksikon om fiskeoppdrett

Laksefakta om lakseoppdrett i Norge

Miljøstatus om fiskeoppdrett