KriT-bloggen

KriT er et flerfaglig prosjekt som har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter. I prosjektet undersøker vi hvordan læreren kan bruke barnelitteratur og nyheter i arbeidet med kritisk tenkning. Som et ledd i dette undersøker vi karakteristiske trekk ved samtaler som fremmer kritisk tenkning.

Prosjektets mål er å utvikle undervisningsressurser for kritisk tenkning. Disse vil bli fortløpende presentert på KriT-bloggen. Her vil lærere, forskere og foreldre kunne benytte seg av våre erfaringer fra prosjektet; de vil møte didaktiske opplegg som er prøvd ut, og de vil se hvordan barnelitteratur og nyheter kan brukes innenfor og utenfor klasserommet. I tillegg kan du følge prosjektet gjennom våre forskningssider og blogginnlegg.

Prosjektet ledes av OsloMet og eies av utdanningsetaten i Oslo Kommune. Vi har også tre samarbeidspartnere, Norsk Barnebokinstitutt, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring og NRK super.


Siste blogginnlegg