Forskning i KriT

I KriT undersøker vi hva kritisk tenkning innebærer for elever på barnetrinnet, og hvordan lærere kan arbeide med kritisk tenking på de ulike trinnene og i ulike fag. Prosjektet har følgende FoU-mål, hvor alle er innenfor konteksten barneskole (1.-7.trinn):

Hovedaktivitetetene i KriT-prosjektet
Figur: Hovedaktivitetene i KriT-prosjektet
  • Utvikle en overordnet forståelse av hva kritisk tenkning er, for lærere i ulike fag og trinn
  • Utvikle indikatorer for kritisk tenkning i barneskolen
  • Undersøke hvordan læreren kan bruke barnelitteratur i arbeidet med kritisk tenkning
  • Undersøke hvordan læreren kan bruke nyheter i arbeidet med kritisk tenkning
  • Undersøke hva som er karakteristiske trekk ved samtaler som fremmer kritisk tenkning på ulike trinn og i ulike fag i barneskolen
  • Undersøke hvordan læreren kan drive kritisk tenkning når elevene har et svakt grunnlag i norsk
  • Undersøke hvordan digitale ressurser kan bidra til å fremme arbeidet med kritisk tenkning

Forskningsmetoden i KriT er Design-based research (Anderson & Shattuck, 2012). Dette innebærer at forskningen foregår i sykluser, med faste punkter for datainnsamling gjennom tre semestre. Hver syklus består av: (1) utvikling av didaktiske prinsipper for kritisk tenkning; (2) utvikling av undervisningsressurser; (3) utprøving og justering av undervisningsressurser, samt datainnsamling; og (4) dataanalyse. Forskning og erfaring fra én syklus (pkt. 3 og 4) bidrar til videreutvikling av didaktiske prinsipper og undervisningsressurser i neste syklus.