Masteroppgaver

Liseth, Kristine Øye (2022). Litterær samtale som en vei til kritisk tenkning på 1. trinn. Oslo Metropolitan University.

Samuelsen, Cecilie Simonsen (2022). Begynnende kritiske tenkere. Oslo Metropolitan University.

Sederholm, Oskar (2022). Visjonær naturfagundervisning: en studie av arbeid med
sosiovitenskapelige problemer på barneskolen
. Oslo Metropolitan University.

Stenslie, Oda Andrea Haug (2022). «Men eg vil ikkje vere tjuv». En vitenskapelig studie om hvordan en bildebok kan legge til rette for kritisk tenkning i begynneropplæringen. Oslo Metropolitan University.

Østnes, Cathrine Breivik (2022). Læreres bruk av samtaletrekk for å synliggjøre elevenes kritiske tenkning i helklassesamtalen. Oslo Metropolitan University.