Teoretiske perspektiver

Kritisk tenkning er noe som i utgangspunktet er enkelt å definere, men når man ønsker å finne ut av hva det innebærer i praksis og særlig hva det betyr for utdanning blir det mer komplisert. Å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning og forske på klasserommet med dette målet for øyet krever dermed et tydelig teoretisk ståsted. Under følger noen lenker der det er mulig å lære om ulike aspekter ved prosjektets teoretiske rammeverk.

Erik Ryen presenterer prosjektets teoretiske rammeverk, med vekt på danningsteori og indikatorer for kritisk tenkning (YouTube)

Didaktikk som inngang til kritisk tenkning

Hva er kritisk tenkning?

Kritisk tenkning i begynneropplæringen

Kritisk tenkning i læreplanen

Kritisk tenkning i ulike fag

Kritisk tenkning og argumentasjon

Progresjon i kritisk tenkning og dybdelæring