Pølsetjuven

Hva gjør man når alle i familien er tyver, mens en selv ikke vil stjele? I dette undervisningsopplegget jobber elevene med å se ulike perspektiver, drøfte etiske dilemmaer og forstå barns rettigheter.


Last ned PDF


Ressurser

Ark med tomme tenke- og snakkebobler

Oppgaveark om barns rettigheter