Utfordringer i verden

Hvordan kan vi løse FNs bærekraftsmål, og hvordan håndtere motstridende hensyn? I dette undervisningsopplegget jobber elevene med argumentasjon for og imot ulike påstander, å bygge videre på andres innspill for utvidet forståelse, og å se en sak fra ulike perspektiv.


Last ned PDF


Ressurser

Del 1:

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Film om bærekraftig utvikling fra FN-sambandet

Film om Bærekraftsmålene, utviklet av UNICEF

Del 2:

Klipp fra NRK Super

Bilde med ulike påstander om plast

Fakta om plast i havet for de minste (Loop Miljøskole)

Forbrukerinspektørene: Uten plast (NRK TV)

Forbrukerinspektørene: Er noen typer plast bedre for miljøet? (NRK TV)

Del 3:

Oppgaveark 1

Oppgaveark 2

Oppgaveark 3

Oppgaveark 4

Oppgaveark 5

Oppgaveark 6