Når voksne bryter regler

Hvordan oppleves det når viktige voksne bryter regler? I dette undervisningsopplegget jobber elevene med å se sammenhenger mellom en nyhet og å bryte regler i eget liv, analogier, og å se en sak fra flere vinkler.


Last ned PDF


Ressurser

Avisoppslag fra Aftenposten Junior

Klipp fra NRK Super 1

Klipp fra NRK Super 2