Informasjon til studenter

Hvordan bruke nettsiden?

Alle aktuelle masteroppgaveprosjekter er sortert på ulike kategorier.

Klikker du på «Aktuelle masteroppgaveprosjekter» i menyen, får du opp alle prosjektene. Disse er igjen sortert på fire underkategorier: «Fag», «Eksterne virksomheter», «Forskergrupper og seksjoner» og «Forskningsprosjekt».

Noen av masteroppgaveprosjektene ønsker for eksempel studenter med norsk eller samfunnsfag som fag. Disse innleggene er har da fått underkategoriene «norsk» og «samfunnsfag». Klikker du på «samfunnsfag» i menyen oppe til venstre, vil du se alle masteroppgaveprosjektene som ønsker studenter med fordypning i samfunnsfag. Husk å scrolle nedover da prosjektene legger seg etter hverandre.

Noen av masteroppgaveprosjektene er åpne for alle fag – disse har da fått underkategorien «ikke spesifisert» under fag.

Under kategorien «Eksterne virksomheter» finner du masteroppgaveprosjekter som er knyttet til Universitetsskoler og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Husk å scrolle nedover for å se alle innlegg under de ulike kategoriene!

Har du spørsmål til ett av masteroppgaveprosjektene, kan du ta kontakt med kontaktpersonene som står oppført i innlegget.

Det er også mulig å bruke søkerfunksjonen i menyen. Klikk på søkeikonet for å få opp søkerfeltet.

Hvordan knytte seg til et prosjekt?

Når du har funnet et masteroppgaveprosjekt du ønsker å knytte deg til, sender du en søknad til kontaktpersonen(e) som står oppført i blogginnlegget under «Kontaktperson». Hva søknaden skal inneholde, står også i blogginnlegget. Se under punktet «søknadsfrist». Der det ikke er spesifisert noe, tar du kontakt med kontaktpersonene for å høre hvordan du bør gå fram.

Det er prosjektene selv som bestemmer hvilke studenter de ønsker å inngå et samarbeid med.

Jeg har fått tilbud om plass på et masteroppgaveprosjekt – hva skjer nå?

Om du skal inngå i ett forskningsprosjekt, eller skal inngå samarbeid med en av våre eksterne virksomheter, skal du og prosjekteierne skrive under en kontrakt.