Litteraturliste

Her er en oversikt over anbefalt litteratur knyttet til pedagogisk designforskning og tematisk analyse.

Pedagogisk designforskning:

Anderson, T. & Shattuck, J. ((2012). Design-Based Research:A Decade of Progress in Education Research? I Educational Researcher,Vol. 41, No. 1, pp. 16–25.
Bjørndal, K. E. W. (2013). Pedagogisk designforskning – en forskningsstrategi for å fremme bedre undervisning og læring. I M. Brekke & T. Tiller (Red.), Læreren som forsker: innføring i forskningsarbeid i skolen. (s. 245-259). Universitetsforlaget
Fagerjord, A. (2012). Design som medievitenskapelig metode. I Norsk medietidsskrift, 2012, Vol.19 (3), p.198-215.
Liestøl, G. (1999). Essays in
Rhetorics of Hypermedia Design
. Upubl. Ph.d.-avhandling.
March, S. T. & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. I Decision support systems 15 (s. 251–266)
Øgreid, A. K. (2021). Intervensjonsbegrepet i fire kvalitative forskningsdesign. I C. Dalland & E. Andersson-Bakken (Red.), Metoder i klasseromsforskning: Forskningsdesign, datainnsamling og analyse (s. 209-238). Universitetsforlaget.

Tematisk analyse:

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. I Qualitative Research In Psychology · January 2006
Johanessen et al. (2018). Tematisk analyse. I Rafoss, T. W. & Rasmussen, E. B. (2018). Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Universitetsforlaget. S. 278-313.