Presisering av innhold og omfang

Denne masteroppgaven har tre komponenter:  

  1. Utvikling av didaktisk produkt. Omfang av det didaktiske produktet ved individuell innlevering er tilsvarende 10 000 ord +/- 10% eller 30 minutters presentasjon (format og innhold avtales med veileder), dersom to eller tre studenter gjennomfører sammen skal innleveringen være tilsvarende 15 000 ord +/- 10% eller 45 minutters presentasjon. I tillegg til produktet skal det være en brukerveiledning.
  2. En skriftlig forklaring om hvordan det didaktiske produktet er tenkt brukt og en vitenskapelig forankret begrunnelse for produktet har et omfang på 5000 ord +/- 10% ved individuell innlevering og 7500 ord +/- 10% der to eller tre skriver sammen. 
  3. En muntlig presentasjon av utviklingsprosjektet på 25 minutter etterfulgt av en fagsamtale på 20 minutter. Dersom to eller tre studenter gjennomfører sammen, skal omfanget være 35 minutter på presentasjonen og 30 minutter på fagsamtalen. Den muntlige delen av masteroppgaven gjennomføres i samme konstellasjon som en har jobbet, enten individuelt ved individuell oppgave eller i gruppe i en gruppeoppgave. 

Det didaktiske produktet og den skriftlige bruksanvisningen og vitenskapelige forankrede begrunnelsen leveres 15. mai. Den muntlige delen av masteroppgaven gjennomføres innen seks uker etter innlevering. Det gis én karakter som fastsettes etter at alle de tre komponentene er gjennomført.   

Her er tre videoer som forklarer de ulike delene i masteroppgaven

Oppdatert 17.06.2024