Seminarer

Dette er en oversikt over de seminarerene som studenter som velger entreprenørielle masteroppgaver skal følge. Seminarene er så langt det er mulig organisert etter fagene. Årets studenter finner mer info om seminarer, oppmøte og organisering på siden «Årets masterstudenter».

SeminarTidspunktInnholdStudentoppgave
1. OPPSTARTOktoberBli kjent
Pedagogisk designforskning
Presentere idé til eget produkt
2. METODENovemberDatainnsamlingsmetode
SIKT-søknad
ROS-skjema
Presentere plan for datainnsamling
3. PRODUKTJanuarProdukt med vekt på utforming og faglig innhold
Sensorveiledning
Presentere førsteutkast til produkt
4. ANALYSEFebruar/marsAnalyse innrettet mot innovasjon/redesignPresentere analyse fra første uttesting
5. EKSAMENAprilEksamen
Sensorveiledning
Presentere førsteutkast til muntlig del av eksamen