MDG lytter til vårt forslag til «Målrettet produsentansvar»

Vi er stolte og glade for at vårt forslag kalt «Målrettet produsentansvar» er tatt inn i partiprogrammet til Miljøpartiet de grønne. Kortere veg fra forskning til politikk skal man lete lenge etter!  

Målrettet produsentansvar er et ektefødt barn av SIFO-prosjektene Wasted Textiles og CHANGE. Vårt forslag er inspirert av arbeidet med plukkanlyser av avfall og sortering av donerte tekstiler og tar tak i tekstilens brukstid og hva det vil koste å holde dem i bruk. Arbeidet med utvikling av plukkalysene er beskrevet i Aftenposten (aftenposten.no) – og saken om MDG er illustrert med Lan Marie Berg på besøk hos FRETEX (mdg.no).

Vi trenger å bygge opp kunnskap for å få til god regulering, men også ta i bruk den kunnskapen som faktisk finnes!  Det haster med å komme i gang med mer en prat og gode intensjoner. Forslaget vil diskuteres videre på frokostseminar 19. mai, og forhåpentligvis også i mange andre fora.