Kan politikk gjøre ‘fast fashion’ umoderne? – Avfall Norge

Seminar 19. mai 2022 kl. 09.00-12:00, Kulturhuset, Oslo.

Prosjektet Wasted Textiles ved SIFO og Avfall Norge inviterer til et halvdagsseminar.
‘Alle’ snakker om utvidet produsentansvar (EPR), men hvordan kan et produsentansvar for tekstiler utformes og fungere i praksis?

  • Hvordan kan EUs tekstilstrategi og politiske virkemidler styrke norsk tekstilindustri og gi ny verdiskaping innen ombruk, reparasjon og gjenvinning?
  • Forslag til et målrettet produsentansvar blir presentert og vi inviterer politikere og industrien debatt og diskusjon av forslaget.

Dette er et formidlingsseminar i regi av forskningsprosjektet Wasted Textiles som er finansiert av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med brukerfinansiering fra Avfall Norge og Tekstil 2025.

Se opptak av seminaret her (youtube.com).