NTL ved HiOA går inn for boikott av Israel

Israelsk og palestinsk flagg. colourbox

NTL HiOAs årsmøte vedtok 31. mars å jobbe for boikott av Israel. Følgende forslag ble vedtatt:

Vi viser til «Uttalelse om Palestina», vedtatt på LO-kongressen 7. mai 2013, og til «Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen i regi av LO i Trondheim 31. januar – 2. februar 2014.

De krav som norsk fagbevegelse har stilt for at Israel skal avvikle den ulovlige okkupasjonen av Palestina, og de forventninger fagbevegelsen har hatt til norske myndigheter om å presse Israel i denne sammenhengen, har ikke blitt innfridd. Situasjonen har gått fra vondt til verre. Palestinernes håp om en egen stat svinner i takt med den fortsatte utbyggingen av bosettinger på okkupert område. Blokaden av Gaza er fortsatt hard og fører til nød og elendighet for befolkningen der.

På Vestbredden bygges det ut en systematisk apartheid-struktur med privilegerte bosettinger med egne veier ut og inn av Israel og basert på palestinske vannressurser. Videre bedriver Israel apartheidpolitikk overfor palestinske arbeidere ved at de blant annet:

  • Arbeider for halvparten av israelsk minstelønn i bosetterkoloniene
  • Jobber under arbeidsforhold som er strengt forbudt i Israel på grunn av forurensing og helseskadelige arbeidsmiljø, noe som gjør at israelske bedrifter flytter ut i bosettingene
  • Israelsk LO – Histadrut – løfter ikke en finger for å bistå palestinske arbeidere

Derfor oppfordrer vi norsk fagbevegelse til å bryte med Histadrut. Videre krever vi at muren på Vestbredden rives og bosettingspolitikken stanses.

For å sette makt bak disse kravene oppfordrer NTLs årsmøte ved HiOA til full boikott av staten Israel. En slik boikott skal også omfatte boikott av institusjonelt akademisk samarbeid. Vi vil at norske bedrifter og norske myndigheter skal trekke sine investeringer ut av Israel. Det er også på tide at Norge vurderer sanksjoner mot staten Israel så lenge Israel ikke viser vilje til å følge folkeretten og FNs resolusjoner.

NTLs årsmøte ved HiOA vil at NTL skal følge opp denne saken og fremme forslag om at LO bryter med Histadrut. Videre vil vi at NTL skal fremme forslag om boikott av-, desinvestering i-, og sanksjoner mot Israel på den neste LO-kongressen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *