Makt og kontroll i akademia – hvordan øke medbestemmelsen og tilliten til de ansatte?

Møteplakat med foto av innledere

Velkommen til åpent møte i regi av NTL ved OsloMet om makt og kontroll i akademia. Hvordan kan vi få en bedre hverdag for ansatte og mindre mål- og resultatstyring?

Tid: Torsdag 12.05.2022, 10:00-11:30
Sted: Pilestredet 46, Athene 1 og 2 (1. etg.)

Universitets- og høgskolesektoren har i lang tid vært styrt etter mål- og resultatstyring og ofte med konsulenter som lederstøtte.

Muligheten for å oppfylle samfunnsoppdraget (undervise, forske og formidle), blir i stor grad redusert når mye av tiden går med til møter i forbindelse med evalueringer og rapporteringer.

Innføring av nye systemer og sektorløsninger skjer ofte uten at de blir drøftet med de tillitsvalgte og medvirkning fra de ansatte. Fafos forskning viser i tillegg at mange statsansatte vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

En tillitsreform i staten er under oppseiling. Hva kan det ha å si for ansatte i akademia? Hva slags endringer trenger vi for en bedre styring av universitet og høgskoler og en bedre hverdag for ansatte?

Innledere

  • Lars Gule: Om opplevde problemer ved det å jobbe i akademia under det regimet vi har 
  • Tereza Østbø Kuldova: Digitalisering, kontroll og mistillit: hva skal vi med konsulenter?
  • Birthe Maria Eriksen: Om grenser for arbeidsgivers styringsrett
  • Ellen Dalen: Tillitsreform i akademia; styring, organisering og ledelse

Lars Gule er førsteamanuensis ved Oslomet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier der han forsker og underviser blant annet på ekstremisme, flerkultur og islam. I tillegg er han en engasjert deltaker i norsk offentlig debatt.

Tereza Østbø Kuldova er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet. For tiden jobber hun med temaer knyttet til algoritmisk styring, overvåking, korrupsjon, kriminalitet og kunstig intelligens innen politi, velferdsstat og arbeidslivet.

Birthe M. Eriksen er advokat og har svært bred kompetanse innen arbeidsrett, personvern og alle sider av varsling. Hun har bistått virksomheter som har mottatt et varsel, bistått varsler og den varselet er rettet mot. I tillegg til å være advokat har hun en bistilling som forsker og foreleser ved OsloMet.

Ellen Dalen er 2. nestleder i NTL. I mange år var hun leder av NTL UiO. Hun har ansvar for samfunnsavdelingen og gruppen som arbeider med tariff- og hovedavtalesaker innenfor statsforvaltningen. Ellen jobber med innhold til tillitsreform i staten og har mye kunnskap om hvilke utfordringer det er med styringen av akademia.

Det blir boller og kaffe/te, velkommen!

Arrangementet er delvis støttet av Forskningsrådet, prosjektnummer 314486: Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure (DigiWORK). 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *