Krigen i Ukraina

Illustrert ørn i russiske flaggfarger spiser ukraina-kartet

NTL fordømmer krigen i Ukraina og 17. mars arrangerte vi åpent medlemsmøte. Tema var: Hvorfor er Ukraina så viktig for Putin? Hvordan kan vi støtte ukrainere og opposisjonelle i Russland?

NTL fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Les støtteerklæringen på ntl.no.

Utover å utrykke solidaritet med det ukrainske folket har NTL også bevilget 125 000.- kroner i økonomisk støtte for å avhjelpe den humanitære katastrofen. NTL Universiteter og høgskoler har også bevilget 100.000 til humanitært arbeid i Ukraina.

Styret ved NTL OsloMet har også vedtatt å gi støtte: Vi har gitt 20.000 til innsamlingsaksjonen som kolleger har opprettet for å støtte kolleger ved Universitetet i Kharkiv (se under), og 30.000 til Redd Barnas arbeid.

Bakgrunnen for konflikten

Forsker ved NIBR og NTL-er Jørn Holm-Hansen innledet om russisk geopolitikk og den ukrainske nasjonalstaten for å forsøke å gi svar på hva Putin tenker, og hvorfor det er så viktig for ham å få kontroll over Ukraina.

Regjeringen anbefaler universiteter og høgskoler å legge alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner på is, men sier at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensen.

Les også kronikken: Samlet mot Putin (oslomet.no)

Hva med forskere i Russland

Tereza Kuldova holdt innlegg: «Vi kan ikke stille oss nøytrale til den interne krigen mot ytringsfrihet og akademisk frihet, og heller ikke til det enkle faktum at våre sanksjoner rammer våre «interne allierte» i Russland.»

Les også innlegget som er publisert i Universitetsavisa og underskrevet flere ansatte ved universitet i Norge: Skal russiske opposisjonelle akademikere kjempe alene? (ua.no)

Hvordan kan vi hjelpe folk både i Ukraina og de som kommer til Norge?

Hvordan kan vi hjelpe?

Illustrasjonsfoto: colourbox.com