Medlemsmøte om krigen i Ukraina

Snor i ukrainsek farger på mørk bakgrunn samt teksten Åpent møte om krigen i Ukraina og NTL-logo

NTL OsloMet ønsker velkommen til åpent medlemsmøte om krigen i Ukraina. Hvorfor er Ukraina så viktig for Putin? Hvordan blir samarbeidet med russiske forskere framover, og hvordan kan vi hjelpe ukrainerne?

Hva tenker Putin? Hvorfor er det så viktig for ham å få kontroll over Ukraina? Forsker Jørn Holm-Hansen innleder om bakgrunnen for konflikten.

Regjeringen anbefaler universiteter og høgskoler å legge alle avtaler mellom norske og russiske institusjoner på is, men sier at forskere kan fortsette å ha kontakt med hverandre over landegrensen. Hvordan skal det foregå? Tereza Kuldova innleder.

Hvordan kan vi hjelpe folk både i Ukraina og de som kommer til Norge?

Tid: torsdag 17. mars, kl. 11-12
Sted: Athene 1, P46

Ta med deg lunsj, så får du kaffe og boller hos oss.

Inviter gjerne med deg en kollega som ikke er medlem av NTL og som kan ha interesse for temaet!

Program

  • Jørn Holm-Hansen: Russisk geopolitikk og ukrainsk nasjonalstat
  • Tereza Ø. Kuldova: Samarbeid med Russland nå – hva skjer?

Spørsmål og diskusjon

Om innlederne

Jørn Holm-Hansen er forsker ved NIBR og medlem av NTL. Han har i lengre tid forsket på politikk og forvaltning i Russland, Polen og andre av EUs øst- og sentraleuropeiske medlemsland, og har hatt flere samarbeidsprosjekter med forskere både i Russland og Ukraina. Blant prosjektene er:

Tereza Østbø Kuldova er forsker ved AFI og medlem av styret i NTL. Hun har lang erfaring i å jobbe i internasjonale prosjekter, og samarbeider med, blant andre, russiske forskere i prosjektet AGOPOL.

Einar Braathen er forsker ved NIBR med mange internasjonale prosjekter.

Winni J.G. Ormerod er ansatt i utdanningsavdelingen hvor hun blant annet jobber med Akademisk dugnad for flyktninger. https://www.oslomet.no/om/akademisk-dugnad-flyktninger

Toppfoto: colourbox.com