Lokale forhandlinger – brudd og resultat

fem personer rundt et bord - tegnet illustrasjon duse farger

NTL ved OsloMet til brudd i høstens 2.5.1-forhandlinger. Saken ble sendt videre til tvistebehandling i Statens lønnsutvalg, hvor NTL OsloMet og arbeidsgiver møtte 19. januar. Vi fikk desverre ikke medhold.

Gruppekrav for stipendiater

NTL valgte å gå til brudd fordi vi ikke fikk gjennomslag for vårt gruppekrav om ett lønnstrinn til alle stipendiater på vårt avtaleområde. Vi har erfart at det over flere år har vært vanskelig å få gjennom krav for stipendiater, både individuelt og som gruppe.

Vi opplever dessverre at stipendiatene ved OsloMet ikke har reell mulighet til å kreve noe i 2.5.1-forhandlinger. Vi er opptatt av at de lokale lønnsforhandlingene skal være tilgjengelige for og en mulighet for alle ansattgrupper.

Når vi gikk til brudd og sendte inn en tvistesak til Statens lønnsutvalg, er det ikke selve resultatet utvalget behandler, men prosessen. Vi mente at det ikke hadde vært reelle forhandlinger av gruppekravet, noe som arbeidsgiver var uenig i.

At vi ikke fikk medhold, betyr ikke at saken er tapt en gang for alle. Vi vil fortsette å kjempe for medlemmenes lønnsvilkår og kreve reelle forhandlinger av våre krav når den lokale potten skal fordeles.  

Med unntak av gruppekravet har vi blitt enige med arbeidsgiver om en fordeling av potten, og alle som har sendt inn krav, har fått e-post om resultatet.

Medlemsmøter

Vi inviterer til informasjonsmøte torsdag 9. februar 2023:

  • Kjeller kl. 10:00-11:00 på rom B123, Karethe Johnsens hus
  • Pilestredet kl. 13:00-14:00 på rom V130, Elisabeth Lampes hus (P44)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *