Vervekampanje i april

Rune og Mari på stand på OsloMet

Verv en kollega i april og bli med i trekningen av et universal gavekort på 1500,-! Jo flere medlemmer vi har ved OsloMet, jo sterkere står vi! Snakk med kollegaene dine, og hør om de vil bli medlem i en solidarisk fagforening som tar vare på dine lønns- og arbeidsforhold.

Hva er din viktigste grunn til å være medlem av NTL? 

Kanskje er det fellesskapet, tryggheten ei fagforening gir eller de gode NTL-karamellene? Uansett, nå er tiden for å finne fram de gode verveargumentene! Fram mot mai arrangerer NTL OsloMet en egen vervekonkurranse. Alle som verver et medlem får et lodd i trekningen av gavekort. Så verver du flere medlemmer har du flere sjanser til å vinne!  

I tillegg til dette får du vervepoeng som du kan bruke på alt fra vannglass til sykkel i NTLs vervepremie-butikk (ntl.no)

Fellesskap gir styrke 

Vervepremiene våre er fine, men argumentene for å styrke NTL på OsloMet er langt bedre. NTL er fagforeninga for alle på OsloMet. En av NTLs viktigste styrker er nettopp at vi organiserer i bredden, og at vi representerer medlemmer innenfor alle stillingskoder- og grupper ved universitetet. Dette betyr at alle som er ansatt ved OsloMet er velkommen som medlem i NTL. NTL organsierer også studenter. Disse betaler lavere medlemskontingent. 

Ved å øke medlemsmassen vår gir vi NTL økt styrke i kampen for våre medlemmers rettigheter! Den som blir medlem får en solid fagforening i ryggen, sikkerhet rundt lønns- og arbeidsforhold og en rekke andre goder.  

Vi vet at en av de viktigste årsakene til at folk ikke blir medlem i en fagforening er at de aldri har blitt spurt. Alle på OsloMet kan bli medlemmer, også midlertidig ansatte og vikarer. Medlemskapet koster 1,1% av brutto lønn + premie innboforsikring, reiseforsikring og advokatforsikring (fra 1. juni).  

Slik deltar du i konkurransen 

  1. Verv et nytt medlem.  
  1. Hjelp gjerne til med innmeldingen. Den som blir vervet må fylle ut innmeldingsskjemaet (ntl.no). For at du skal få vervepoeng må den som blir medlem skrive opp navnet ditt i steg 5 (verveinformasjon). 
  1. Send kontoret en e-post med navn på den du har vervet.  
  1. Vent i spenning og se om du vinner. Vinneren trekkes i starten av mai.  

Om du vil ha plakater eller løpesedler enten på norsk eller engelsk for å dele ut der du jobber kan du sende en e-post til ntl@oslomet.no , så sender vi i internposten.