PANSOC sitert i koronakommisjonens rapport

Koronakommisjonens rapport ble lagt frem i dag NOU 2021: 6 (koronakommisjonen.no). PANSOC har bidratt på flere måter: 1) ved å skrive invitert “Vedlegg 7: Spanskesyken og COVID-19: Hvem er mottakelige, hvem blir smittet og hvem overlever (digitalt vedlegg). 2) Våre arbeider har også blitt sitert, både vår kronikk Sjenerøse sykelønnsordninger begrenser smitte | Elisabeth Fevang og Svenn-Erik Mamelund (aftenposten.no) (side 24), senterlederens artikkel om sosial ulikhet i Kristiania under Spanskeskesyken (PDF) A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19 (researchgate.net) (s. 411) og sosial ulikhet i etterlevelse av smitteverntiltak under COVID-19 pandemien (PDF) Social Disparities in Adopting Non-pharmaceutical Interventions During COVID-19 (researchgate.net) (s. 411).

Senterleder Mamelund har også blitt intervjuet i Dagsavisen om manglende fokus på sosial ulikhet i myndighetenes smittevernarbeid under pandemien i 2020, se her: Får krass kritikk for beredskapen: – For dårlig – Dagsavisen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *