Hvorfor er innvandrere mer utsatt for COVID-19 pandemien?

Folkehelseinstituttet har kommet med ny rapport og de finner samme resultat som i UK: bakenforliggende sykdommer og sosiale forhold man har registerdata på, kan ikke forklare den høye sykdomsbyrde for enkelte fødelandsgrupper. Mer forskning trengs for å finne mekanismene for forskjellene.

Senterlederen har blitt intervjuet om rapporten og om hvorfor innvandrere er så utsatte for COVID-19 pandemien i Avisa Oslo. Les mer her:

Innvandrer, Innvandrere | Svært høye smittetall blant innvandrere. Ingen vet hvorfor (ao.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *