Mindre fornøyd med livet under korona

Alt tatt i betraktning, hvor tilfreds er du med livet i dag? Dette spørsmålet svarte norske arbeidstakere på i 2019 og deretter i 2020, midt under pandemien. Nan Zou Bakkeli har sammenlignet svarene. Det er neppe overraskende at rike er lykkeligere enn fattige, friske mer tilfredse enn syke og folk i familier lykkeligere enn enslige. Men hvordan har det gått med den store gruppen nordmenn som ikke har alle disse lykkefaktorene på plass?

portrait of researcher Nan Bakkeli

Les intervju med Nan om forskningen her: Mindre fornøyd med livet under korona – OsloMet

Paperet kan du lese her: Health, work, and contributing factors on life satisfaction: A study in Norway before and during the COVID-19 pandemic – ScienceDirect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *