Vi bør forske mer på historiske pandemier

Vi bør forske mer på tidligere pandemier

I kronikken Vi bør forske mer på tidligere pandemier – Morgenbladet – forteller Vibeke Narverud Nyborg og senterleder Svenn-Erik Mamelund hvorfor det er så viktig å forske på historske pandemier og kanskje særlig Spanskesyken i 1918. Kan det til og med hende at Spanskesyken var med på å bygge opp den norske velferdsstaten?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *