Verdensledende gjesteforelesere til CAS og Vitenskapsakademiet 8 november 2022

Fra 15 august 2022 til 30 Juni 2023 skal senterleder Mamelund lede en forskergruppe på Centre for Advanced Study – CAS. I forbindelse med dette prosjektet har vi vært så heldige å få de verdensledende toppforskerne Jeffrey Tauenberger og John Oxford til å gi gjesteforelesninger om jakten på viruset som forårsaket spanskesyken på Det Norske Videnskaps-Akademi 8 november 2022. I vedlagte lenke kan dere 1) lese mer om de to foredragsholderne og deres foredrag og 2) og allerede nå melde dere på om dere vil delta på arrangementet.

The hunt for the virus causing the 1918 influenza pandemic and how it has informed science and preparedness for future pandemics (deltager.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *