Nytt paper: Å bo isolert var en risikkofaktor under spanskesyken

Senterleder Mamelund har skrevet en kronikk i det siste nummeret av tidsskriftet Michael. Den handler om hvorfor det å bo isolert i norge under spanskesyken for 105 år siden kan ha bidratt til høyere risiko for å dø av sykdommen. Les mer her: Å bo isolert var en risikofaktor under spanskesyken | Tidsskriftet Michael (michaeljournal.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *