Sosial ulikhet i smitte selv i en av Norges rikeste kommuner

Journalistene i Budstikka har gjort en god gravejobb og viser at innen en av Norges rikeste kommuner så finne store sosiale skiller i smittestatistikken. Artikkelen graver inn selve fundamenmtet for PANSOC. Hvorfor fordeler vi ikke vaksiner etter sosiale forhold, og ikke bare etter medisinske forhold (høy alder og bakenforliggende sykdommer) og folketall? Geografisk skjefordeling tar indirekte, men ikke direkte høyde for underliggende sosial sårbarhet.

Les mer her i intervjuet med senterlederen: Stort smitteskille mellom øst og vest • Budstikka