Illustrasjon Voldskonferansen 2017

Konferanse: Hva gjør vi med volden?

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som NOVA og NKVTS arrangerer i Oslo 29. november.

Sted: Auditorium Athene 1, Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46
Dato og tid:
onsdag 29. november 2017 kl. 08.30 – 16.00

På konferansen presenterer vi fersk forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. På programmet står blant annet:

  • Hvordan samarbeider krisesentre og andre hjelpetjenester i saker om vold i nære relasjoner?
  • Hvordan blir barn som kommer til Barnehus fulgt opp?
  • Hvordan jobber kommunene med vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer politiet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan opplever foreldre og barn med minoritetsbakgrunn møtet med hjelpeinstansene?
  • Hvordan håndterer rettsapparatet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer voldsutsatte grov vold i parforhold, når de ikke ber om bistand fra hjelpe- eller rettsapparat?

Se programmet for konferansen (nkvts.no)

Forskningen som formidles er resultater fra Voldsprogrammet finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Konferansen arrangeres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

For mer informasjon om Voldsprogrammet, se nettsiden til NOVA (oslomet.no) og nettsiden til NKVTS (nktvs.no).

Påmelding

Konferansen er fulltegnet, men du kan følge den på hioa.no/tv