Ung blond kvinner røyker ute med folk i bakgrunn. Illustrasjonsfoto: colourbox

Ny artikkel om støtte fra nettverk etter overgrep

Hvordan involverer overgrepsutsatte nettverket sitt, og hva opplever de som støttende og ikke-støttende respons?

Dette er tema for en nylig publisert artikkel skrevet av Lene Østby og Voldsprogrammets Kari Stefansen (oslomet.no).

Artikkelen utforsker hvilke reaksjoner, støttende og ikke støttende, utsatte for seksuelle overgrep får fra sitt uformelle nettverk etter at de har vært utsatt for et overgrep.

Positiv støtte bidrar til at de utsatte forstår hva som har hendt og at de kan trenge bistand fra hjelpeapparatet.

Negative reaksjoner kan innebære at de ikke forstår hva de er utsatt for, opplever skyld og ansvar, og ikke søker hjelp.

Artikkelen argumenterer for at fagpersoner bør ha en nettverksorientert tilnærming, der støtte til utsatte for seksuelle overgrep inkluderer direkte og indirekte nettverksintervensjoner.

L. Østby & K. Stefansen (2017): Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep (idunn.no). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(3)

Les også: Fordømmelse fra familie kan få voldtektsutsatte til å la være å oppsøke hjelp (forskning.no)