Knust vindusrute på bil

Lansering: Nasjonal trygghetsundersøkelse

Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. 29. november lanseres funnene.

Dato og tid: Onsdag 29. november 2023 kl. 08.30-10.00
Sted: Litteraturhuset, Bernersalen, Wergelandsveien 29, Oslo

Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Statistikk over anmeldte lovbrudd forteller ingenting om uro i befolkningen, Videre er det grunn til å tro at mange lovbrudd ikke blir anmeldt. Denne undersøkelsen skal fylle dette kunnskapshullet.

Over 25 000 personer blitt spurt om uro og utsatthet for lovbrudd, og resultatene fra undersøkelsen gir en pekepinn på det reelle omfanget av flere typer lovbrudd.

Rapporten viser

 • Hvor mange ble utsatt for lovbrudd i Norge i 2022?
 • Hvor store er mørketallene?
 • Hvilke lovbrudd blir flest utsatt for?
 • Hvem er mest urolig for å bli utsatt for lovbrudd?
 • Er det noen grupper i befolkningen som er mer utsatt for lovbrudd enn andre?
 • Uro og utsatthet for lovbrudd blant lesbiske, homofile og bifile

Om rapporten og prosjektet

Rapporten er utarbeidet av Mette Løvgren, forsker II ved NOVA, Oslomet, Øivind Skjervheim og Asle Hagestøl seniorutredere ved Ideas2evidence, Andreas Kotsadam, seniorforsker ved Frischsenteret, Vegar Bjørnshagen, forsker II ved NOVA, OsloMet og Stian Lid, forsker II ved NIBR, OsloMet,

Undersøkelsen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Program

08:30 – 09:00
Lett servering

9:00 – 10:00

 • Velkommen ved Mira Aaboen SlettenNOVA, OsloMet
 • Presentasjon av funnene ved forsker og prosjektleder Mette Løvgren, NOVA, OsloMet 
 • Kommentarer til funnene ved stattsekretær ….. Justisdepartementet
 • Mette Løvgren om LHBT-personers opplevde trygghet i Norge
 • Heidi Mork Lomell Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  Utsatthet og utrygghet – før og nå
 • May-Len Skilbrei Professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  Om forekomsten av seksuell vold i Norge

Les mer om Nasjonal trygghetsundersøkelse på tygghetsunderokelsen.no.

Les mer om arrangementet på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen fra arrangementet på nett.

Abstract Cracked Window Glass on Antique Truck with Selective Focus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *