Russetiden er høysesong for seksuelle krenkelser. Dette er det alle russ og foreldre bør snakke om.

KRONIKK: Her er en ABC til generell seksuell grensesetting.

Av Ellen Oftedal Schwencke, doktorgradsstipendiat ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet og Rikke Tokle, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Drikking, «hooking» og sex. Russetiden står på trappene. For mange innebærer det fest og seksuell utforskning. Det kan være spennende og gøy, men det gjør også russetiden til rødsone for seksuelle krenkelser.

Hva er det som egentlig skjer? Og hvordan kan vi unngå at det skjer?

I fjorårets UngVold-undersøkelse svarte én av fire elever på videregående skole at de hadde vært utsatt for minst én seksuell krenkelse. I halvparten av tilfellene var alkohol en del av bildet. Utøveren var oftest en jevnaldrende. Enten en venn, kjæreste eller bekjent.

Etter å ha intervjuet over 100 ungdommer de siste årene om sex, rus og russetid, ser vi hvor lett grenser kan skyves på og tråkkes over.

Mangler kunnskap om sex

I ulikt tempo tråkker ungdommene inn et nytt og ulendt terreng. Hva skal til for å ikke havne helt på bærtur?

Vår oppfatning er at ungdom ikke har nok kunnskap om sex og seksuelle grenser. Foruten porno og et knippe tips fra seksuelt erfarne venner, er sex «learning by doing», ifølge ungdommene.

Erfaring gjennom prøving og kløning er ikke feilen. Utfordringen oppstår når man ikke er bevisst om hva man selv er villig til å gjøre, hva som er greit for deg. Det er her mange ser ut til å snuble. Å øve på å tre en kondom på en banan er ikke tilstrekkelig når vi skal ruste ungdom til å ha sex, men også avstå fra det.

De aller fleste har med seg et moralsk kompass. De vet at sex skal være ønsket av begge parter, at man ikke skal lure eller tvinge noen til å ligge. Men rus gir som kjent dårligere dømmekraft. Følelser forsterkes, mens evnen til å uttrykke ønsker og grenser gjerne svekkes. Å oppfatte andres grenser blir også vanskeligere.

Festen er rammen rundt mye. Den rommer seksuelle forventninger og produserer seksuelle muligheter. Det setter ikke bare ungdom i fare for å bli utsatt for seksuelle krenkelser, men også for å krenke andre seksuelt.

Sex er dessuten innvevd i det sosiale. I mange ungdomsmiljøer er det hierarkiske rangeringer som bestemmer hvem som er «innafor» og «utafor». Vennegjenger, russebusser og russekonsepter er gjerne inndelt etter kjønn og status i A, B og C-lag.

Alder er også en viktig faktor. Tredjeklassinger har høyere status enn førsteklassinger. Dette sosiale statushierarkiet har ikke bare betydning i kantinen, men virker også i intime relasjoner.

Er den jeg ligger med populær i andres øyne? Hva vil de andre på skolen synes om at vi har sex? Kan det ha noe å si for min egen sosiale status i fremtiden? Status, alder og kjønn kan gi makt i seksuelle situasjoner, og ulike maktdynamikker kan skape sårbarhet for krenkelser.

Sex i gråsonen

Spør du oss, er det ikke rart at det kan skje gale ting på veien.

Det handler ikke bare om det straffeloven definerer som voldtekt. Det er mange ulike seksuelle handlinger som ikke er straffbare – og som kanskje heller ikke burde bli det – men som likevel er ugreie og uetiske. Felles for seksuelle krenkelser er at det som skjer, er uønsket av den ene parten. Ens seksuelle autonomi blir krenket.

Når ungdommene i UngVold-undersøkelsen ble spurt om hvordan de forsto den mest alvorlige seksuelle krenkelsen de hadde erfart, svarte halvparten at de egentlig ikke ville ha sex, men ikke klarte å si nei. Mange svarte også at de hadde blitt presset, blitt overtalt eller var for unge til å forstå.

Intervjuene våre tegner det samme bildet. Det er mye sex som den ene nok har oppfattet som samtykkende, som noe begge ville. Eller som begynte som samtykkende, men som etterlater den andre såret, ydmyket og med følelsen av å være «brukt». Derfor vil ikke alltid den som utøver den seksuelle krenkelsen, være klar over det er det hen gjør. Blindsonene er for mange.

Seksuell vold er et omfattende samfunnsproblem. Her er det ingen «quick fix».

Nå som en «ny samtykkelov» blir diskutert, burde vi også rette oppmerksomhet mot hvordan vi kan hjelpe ungdom til å ta bedre hensyn til seg selv og andre. Da må begynne i motsatt ende av rettssalen.

ABC til seksuell grensesetting

Hvordan snakke med barna sine om sex? Hva burde russen vite, og også snakke med hverandre om? Her kommer en ABC til generell seksuell grensesetting. Denne går ut til alle russ og foreldre.

A) Bli bevisst på egne seksuelle grenser.

Still deg selv spørsmål som: «Hvorfor vil jeg ha sex?», «Hvordan vil jeg ha sex?», «Hva er jeg komfortabel med?». Ta deg tid til å finne og formulere svarene. For dette er dine egne seksuelle grenser. De er viktige. Du må vite om dem og du må respektere dem selv.

B) I en intim og seksuelt ladet situasjon må du kommunisere dine seksuelle grenser.

Still deg selv spørsmål som: «Hva ønsker jeg av den andre?». «Hva er jeg komfortabel med her og nå?». Artikuler grensene dine, vær tydelig. Ikke gå med på noe for å «please» den andre, for å være grei, fordi du tror det er forventet. Ikke få den andre til å gjette.

C) Ikke gjett selv!

Vær tilsvarende bevisst, nysgjerrig og lydhør på andres seksuelle grenser. Og husk: Dine grenser, ønsker og preferanser deles ikke nødvendigvis av den andre, og er derfor ikke å anse som en god målestokk. Spør og sjekk inn! «Kjennes dette bra ut for deg?» «Vil du fortsatt?»

Nå som vi går inn i rødsonen for seksuelle krenkelser, er det også viktig å være bevisst på hvordan seksuell grensesetting blir påvirket av ruseffekten. Er du ikke helt med fordi du begynner å bli full? Kanskje den andre er fullere enn deg? Dropp sex, bytt nummer eller snap, og ta heller opp tråden senere. Og hjelp gjerne andre med å gjøre det samme.

Seksuell vold er et omfattende samfunnsproblem. Her er det ingen «quick fix». Disse stegene vil derfor ikke løse alt, men burde inngå i samtalen man har med ungdom om sex. Den samtalen bør tas! Uavhengig om du har russ i hus, men kanskje særlig om du har det.

Først publisert på Aftenposten.no (19.04.2024)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *