Skip to content
Home » urban populations

urban populations

How can a critical approach to the demographics of ageing better support city planning?

“City planners are demographic data-dependent” | Oslo 17th of May – by Gustavo Sugahara

Demographic data such as age, gender, and income, is perhaps the single most important source of information for city planners. As ageing in urban settlement emerges as a global demographic trend, a better understanding of the importance and limitations of demographics should be placed at the top of researchers’ list of priorities.

City planners are demographic data-dependent. That is, they rely on the composition of the neighborhoods and regions to make their decisions. To illustrate the importance of basic population information as the core facet of any city’s decisions, we can simply remember that most of a city’s standards are expressed in terms of population: The number of students per classroom, the number of trash bins by resident, and so forth.Read More »How can a critical approach to the demographics of ageing better support city planning?

Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Source: Systematica

Da Oslos eldre innbyggere ble spurt om hva som opptar dem, sto transport øverst på lista. Dette vil kanskje overraske noen, men det gir mening når vi anerkjenner den sentrale rollen transportmidler har i å forme byene og livsstilen vår.

Helt siden den industrielle revolusjonen har transportmidler symbolisert potensialet til og kampen mellom teknologiske paradigmer. Dette er en gjensidig skapende prosess som har innvirkning på alle aspekter av livene våre. Dampmaskinene symboliserte sin epoke, og bilen har dominert siden tidlig på 1900-tallet. En rask titt på hvordan byene våre er utformet avslører bilens totaldominans. Uten bilen ville ikke forstadslivet være mulig.

Read More »Hvorfor er mobilitet så viktig for å skape et aldersvennlig Oslo?

Ageing in Cities

OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris
OECD (2015), Ageing in Cities, OECD Publishing, Paris

OECD new report explores the roles of cities on ageing societies by answering an important question: “How are urban populations ageing?”

One of the main findings on this report is the fact that within OECD metropolitan areas, the older population is growing faster than the total population.

The report also shows that ageing trends are different between OECD metropolitan areas (functional urban areas) and non-metropolitan areas. While metropolitan areas are marginally younger than non-metropolitan areas, the number of older people is increasing faster: 23.8 % vs. 18.2 % during 2001-2011.

Read More »Ageing in Cities