Industri 4.0 – Smart Production og yrkesutdanning er på den internasjonale agendaen

– og Norge er på bunnen i Skandinavia.

Av Arne Ronny Sannerud

Les mer