Formål

Dyktige fagarbeidere i dagens norske arbeidsliv er ikke bare gode elektrikere, helsefagarbeidere eller tømrere. De tar ansvar og deltar i innovasjonsarbeid, viser helhetsforståelse og utøver ledelse.

KSY skal bidra til vekst og fornying av arbeid og læring på arbeidsplassen. Kompetansesenteret skal bidra til utvikling av framtidsrettet kompetanse i tråd med kompetansebegrepet for moderne fagfornying:

Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning

Kompetansesenteret skal:

  • Arbeide for anerkjennelse av yrkesfaglig kompetanse både i forhold til arbeid og utdanning.
  • Bidra til å bygge et sterkt nasjonalt yrkesfaglig miljø.
  • Gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter, bidra til økt kvalitet i yrkesfag.
  • Være den ledende samarbeidspartneren for yrkesfaglig kompetanseutvikling, fagutvikling og forskning.
  • Bidra til utvikling av et nasjonalt nettverk for yrkesfaglig kompetanse og desentralisert yrkesfaglig kompetanseutvikling.