Virtual reality – er det mulig å lære sveising ved en skjerm?

Virtual reality og læring med lett plast og 20 grader for arbeid med tungt stål og 1 000 grader.

Av Arne Roar Lier
Les mer