Kreative uttrykk sin plass i fremtidens skole og arbeidsliv

Evnen til å utforske og skape regnes som en av de fire viktigste kompetansene det er behov for i det 21. århundre. Dette inkluderer kreativitet og innovasjon; en evne tett knyttet til kritisk tenkning og problemløsning.

Av Cecilie Meltzer

Les mer