Kurstilbud

Yrkesfaglærerløftet 2018

Kompetansesenter for yrkesfagYrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere. Kompetansesenter for yrkesfag ved institutt for yrkesfaglærerutdanning tilbyr gjennom Yrkesfaglærerløftet yrkesfaglærere etter- og videreutdanning. Tilbudene er utviklet i samarbeid med skoleeiere og det er skoleeier som rekrutterer deltakerne.

Læring i arbeidslivet – Bedriftspedagogikk

Kompetansesenter for yrkesfagDette er et studium som handler om arbeidsplassen som en arena for læring og kompetanseutvikling, og er rettet mot organisert opplæring, veiledning, personalutvikling, kvalitetssikring og arbeidsledelse. Læring er en integrert del av arbeidsprosessen og formålet med studiet er å utvikle handlingskompetanse for pedagogiske oppgaver, funksjoner og utfordringer.Les mer …

Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning

Kompetansesenter for yrkesfagFormålet med utdanningen er at studentene skal tilegne seg forskningsbasert og grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i yrkes- og utdanningsveiledning og/eller sosialpedagogisk rådgivning av unge og voksne. Studiet skal bidra til å utvikle deltakerens veileder- og rådgivningskompetanse. Les mer …

Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Kompetansesenter for yrkesfagStudiet tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke IKT (Informasjon og Kommunikasjons Teknologi) i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til god pedagogisk bruk. Les mer …

Board Competence

Kompetansesenter for yrkesfagThe program emphasizes the roles, dynamics and processes in modern boards. An important part of the program will be the understanding of finance of business operations and development. Les mer …

Coaching og relasjonsledelse

Kompetansesenter for yrkesfag Studiet gir ledere muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Studiet legger det vekt på det mellommenneskelige perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Les mer …

Veiledning og coaching

Kompetansesenter for yrkesfagFormålet med studiet er å kvalifisere for veiledning og/eller coaching på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Dette innebærer blant annet å fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis i privat og offentlig virksomhet. Studiet gir også relevant kompetanse for ledere på ulike nivåer. Les mer …