Vår arbeidsmåte

Vi samarbeider med skoler og arbeidsliv om kompetanseutvikling, forskning og utvikling. Arbeidsformene våre preges av at vi sammen med våre partnere legger til rette for ønsket endring og kompetanseutvikling.

Vi arbeider med skreddersøm hvor endring og utvikling av kunnskap og kompetanse tilpasses det enkelte fag, yrke og/eller arbeidsplass. Arbeidsformen går som en rød tråd gjennom kompetansesenterets virksomhet.

Arbeidsformene innbefatter:

  • Direkte involvering
  • Praksisnærhet
  • Dialog


Erfaring har lært oss at et lyttende og likeverdig samarbeid fra begynnelse til slutt, gir gode resultater.

 

Kompetansesenteret for yrkesfag skal bidra til vekst og fornying av arbeid og læring i skole og arbeidsliv.