Om oss

Vi er det største yrkesfaglige og yrkespedagogiske miljøet i Norden. Tverrfaglig/flerfaglig kompetanse gir ulike perspektiver på yrkesutøvelse og yrkesopplæring. Fagekspertise fra hele instituttet involveres i virksomheten ved kompetansesenteret etter behov.

Vår styrke omhandler blant annet kompetanseutvikling og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til:

  • Yrkesutøvelse
  • Fag- og yrkesopplæring
  • Livslang læring
  • Realkompetansevurdering
  • Ledelse av utviklings- og endringsprosesser
  • Medarbeiderdrevet innovasjon/innovasjon på arbeidsplassen
  • Kjønn og mangfold
  • Prosjektledelse og organisasjonsutvikling