Kjønnsfordeling – trenger vi et «Nasjonalt senter for utradisjonelle utdanningsvalg»?

Det er politisk enighet om at skjev kjønnsfordeling i yrkesfagene er en utfordring.

Av Inger Vagle 

Les mer