Vi har intervjuet noen av regionens gründere

I løpet av januar og februar 2019 er det gjennomført intervjuer med Gründere i Oslo og Viken. Gründerne fikk anledning til å fortelle om siner erfaringer med tilgang på kapital, kompetanse, betydningen av møteplasser og om selskapenes fremtidsutsikter. Innsikten fra intervjuene vil legges frem på seminar 10. april 2019, og skal brukes til å utvikle en strategier som kan styrke økosystemet for innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo og Viken