Overlevering av anbefalinger

Fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad mottar rapporten (foto: Sonja Balci).

Strategien for Oslo og Viken ble overlevert byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen og fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad. Begge formidlet at anbefalingene vil følges opp videre.

Her kan du se opptak fra webinaret.

Les mer

Velkommen til webinar

Datadrevet innovasjon og entreprenørskap kan bli en av Norges viktigste drivere for økonomisk og bærekraftig utvikling i årene frem mot 2030. Er du nysgjerrig på hvilken rolle Oslo & Viken kan ta innenfor dette feltet? Her kan du lese strategien

Ta del i dialogen om hvordan anbefalingene fra MIT REAP Oslo og Viken kan tas videre i regionens innovasjonsøkosystem! Vi ønsker deg velkommen til webinar! Tirsdag 16.6.2020 kl. 09.00-11.00

FØLG DENNE LENKEN FOR Å DELTA: https://zoom.us/j/94206885930

Oslo og Viken: Styrk regionens fortrinn innenfor datadrevet entreprenørskap

I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer. Oslo og Viken har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet befolkning,  fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap  identifisert som et område der Oslo og Viken har fortrinn og et uforløst potensial for verdiskaping og innovasjon.

Global innovasjonsworkshop i Leeds, UK

Fv. Ståle Løvbukten, Ingvild Jøranli, Erik Larsen, Liv Karin Larsen, Karianne Melleby, Øyvind Michelsen, Morten Irgens og Amir Sasson. Henning Vold deltok også på workshopen.

Leeds i England deltar også i MIT REAP i perioden 2018-2020. Siste uken i januar var Leeds vertskap for MIT REAP-programmets tredje workshop. Til sammen åtte regioner møttes til læring og erfaringsutveksling. Denne workshopen representerer overgangen til en ny fase av programmet, og regionene beveger seg nå over fra strategiutvikling til implementering av tiltak. Partnerskapet i MIT REAP Oslo og Viken er enige om å styrke arbeidet med datadrevet entreprenørskap regionen, og bidra til å styrke tjenestetilbudet og regionens satsning på dette feltet. Gjennom våren 2020 inviterer vi alle stakeholdere velkommen til å delta i dette arbeidet.

Vil du vite mer om MIT REAP? Se vår oppsummeringsfilm fra seminaret 3. desember

Over hundre nasjonale og regionale aktører var samlet til MIT REAP-seminar i desember. Alle de fem sektorene i økosystemet for innovasjon var godt representert, og bidro aktivt til å diskutere hvordan innovasjonssystemet i Osloregionen kan styrkes. Takk til alle som bidro til å gjøre dagen så innsiktsfull.

Økosystemet samlet til MIT REAP-seminar 3. desember

MIT REAP Oslo og Viken inviterte inn til seminaret “Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and Outlooks”. Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her. Seminaret ble arrangert i samarbeid med det regionale partnerskapet for innovasjon i Oslo og Viken. Til seminaret hadde regionen invitert professor Scott Stern fra MIT Sloan School of Management. Kjerneteamet i MIT REAP Oslo og Viken presenterte ti anbefalinger for å styrke økosystemet for innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo regionen.

Les mer

MIT REAP inviterer til seminar 3. desember 2019

MIT REAP inviterer til seminar tirsdag 3. desember 2019. Tittel for seminaret er «Innovation driven ecosystems in the Oslo region: Insights and outlooks». Professor Scott Stern fra MIT Sloan School of Management deltar, og reflekterer sammen med oss om hvordan regionen kan styrke verdiskapingen fra innovasjonsdrevet næringsutvikling. Du er velkommen!

MIT REAP på DNB NXT

Inspirerende dag på DNB NXT! Lærerikt og inspirerende å høre hvordan bærekraftige økosystemer utvikles. Prorektor på Handelshøyskolen BI og Data Rockstar i MIT REAP Oslo og Akershus, Amir Sasson holdt et engasjerende innlegg fra arbeid med MIT Regional Entrepreneurship Acceleration program. Analysene som ble presentert viser at betydningen av oppstartsøkonomien for jobbskaping ofte blir  undervurdert. Les mer