MIT REAP på DNB NXT

Inspirerende dag på DNB NXT! Lærerikt og inspirerende å høre hvordan bærekraftige økosystemer utvikles. Prorektor på Handelshøyskolen BI og Data Rockstar i MIT REAP Oslo og Akershus, Amir Sasson holdt et engasjerende innlegg fra arbeid med MIT Regional Entrepreneurship Acceleration program. Analysene som ble presentert viser at betydningen av oppstartsøkonomien for jobbskaping ofte blir  undervurdert.

Vekstselskaper spiller en betydelig rolle for jobbskaping og introduksjonen av radikale innovasjoner. Når det er sagt, er det bare noen få oppstartsbedrifter som på en meningsfull måte skalerer.