Presentasjoner og rapporter

På denne siden vil du finne aktuelle rapporter og presentasjoner som gjelder hvordan vi kan styrke innovasjonsdrevet entreprenørskap i Oslo og Viken.

MIT REAP Oslo og Viken – Seminar 10. april 2019

Kan Oslo og Akershus bli en rakett? Her er noen grunner og hindringer. v/Champion for MIT REAP,  Morten Irgens, OsloMet – storbyuniversitetet.
Følgende artikler om temaet er skrevet av Morten Irgens:

Hvordan kan MITs entreprenørskapsprogram videreutvikle Oslo og Akershus?
MITs initielle refleksjoner om vår region. (Video)

J-kurvebedrifter og kapitaltilgang i Oslo og Akershus.
Partner Gjermund Grimsby og seniorøkonom Lars S. Eide i Menon Economics. (Pdf)

Hvilke utfordringer ønsker regionens gründere å løfte?
Refleksjoner fra samtaler med 20 gründere.

Ingvild Jøranli og Gry Helene Stavseng, sekretariatet for MIT REAP Oslo og Akershus. (Pdf)

Effekter i Oslo og Akershus av Innovasjon Norges virkemidler.
Stipendiat Marte Tobro ved Økonomisk Institutt, UiO. (Pdf)

Refleksjoner fra en tidligere deltakerregion i MIT REAP.
Rektor Ari Jónsson ved Universitetet i Reykjavik. (Pdf)