Om MIT REAP

Utviklingsprogrammet MIT REAP har institusjonell forankring ved MIT Sloan School of Management. Programmet tar utgangspunkt i Boston-miljøets ledende praksis og teori knyttet til å legge til rette for innovasjonsdrevet entreprenørskap, gjennom å skape samarbeid på tvers av sektorer. MIT har utviklet rammeverk og metodikk for å analysere og styrke samspillet mellom ulike nøkkelaktører i økosystemet for innovasjon og entreprenørskap.

Rammeverket tar utgangspunkt i en pentahelix-modell der samspillet mellom henholdsvis fem sektorer anses for å være avgjørende for å fremme samfunnsmessig og økonomisk utvikling. Disse fem sektorene er entreprenører/gründere, investorer, etablert næringsliv, myndighetene og akademia.

Siden REAP ble etablert i 2012, har MIT hvert år tatt opp nye regioner til programmet. I perioden 2018-2020 deltar Oslo og Akershus, som én av ni regioner globalt. De øvrige regionene som deltar i MIT REAP i samme periode er: Campania (Italia), Århus (Danmark), Guangzhou (Kina), Guayaquil (Equador), Kentucky (USA), Leeds (England), Monterrey (Mexico) og Sydney (Australia).