Partnere

Referansegruppen består av regionale og nasjonale partnere fra de fem sektorene i økosystemet, og har en sentral stemme i utviklingen av regionen. Referansegruppen deltar i prosjektet bl.a. ved å gi innspill til behov og prioriteringer, besvare eventuelle undersøkelser, motta informasjon om prosjektet og således være en guide til kjernegruppens prioriteringer. Vi inviterer til seminarer og diskusjon med referansegruppen!

Ønsker du å bli del av referansegruppen i MIT REAP? Ta kontakt med sekretariatet.