Prosjektteam

De fem nøkkelsektorene i økosystemet; (1) etablert næringsliv, (2) myndigheter, (3) akademia, (4) investor- og (5) gründermiljøet er representert i kjerneteamet. Teamet er deltager og beslutningstaker i gjennomføringen av MIT REAP, på vegne av regionen og egen sektor. Teamet skal også være pådriver for endring i egen sektor, slik at regionen oppnår forventede resultater.

Teamet deltar på prosjektets arbeidsmøter og workshopene som organiseres av MIT, arrangementer i regi av prosjektet. Det er OsloMet som står som hovedsøker på vegne av konsortiet, og OsloMet er prosjekteier for satsingen. Følgende personer er aktive deltagere og beslutningstagere i regionens kjerneteam: